Podzimní koncert v Chrudimi

V neděli 26.11.2017 v sále muzea v Chrudimi